Shortcuts
Moreland City Library . Default .
PageMenu- Main Menu-
Page content

Catalogue Tag Display

MARC 21

A, zhe wei dao : shen ru Malaixiya shi jing xiang nong, chang yi kou you qing you wei Hua ren xiao chi / Chen Jingyi zhu, she ying.
Tag Description
020$a9789570851045$q(paperback)
020$a957085104X$q(paperback)
100$6880-01$aChen, Jingyi,$eauthor,$ephotographer.
245$6880-02$aA, zhe wei dao :$bshen ru Malaixiya shi jing xiang nong, chang yi kou you qing you wei Hua ren xiao chi /$cChen Jingyi zhu, she ying.
246$6880-03$aShen ru Malaixiya shi jing xiang nong, chang yi kou you qing you wei Hua ren xiao chi
250$6880-04$aChu ban.
264$6880-05$aXinbei Shi :$bLian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si,$c2018.
300$a269 pages :$bcolor illustrations ;$c23 cm.
336$atext$btxt$2rdacontent
336$astill image$bsti$2rdacontent
337$aunmediated$bn$2rdamedia
338$avolume$bnc$2rdacarrier
490$6880-06$aLOHAS, le huo
546$aText in traditional Chinese script.
650$aRestaurants$zMalaysia$vDirectories.
650$aFood habits$zMalaysia.
650$aFood$zMalaysia.
650$aCooking, Chinese.
650$aCooking, Malaysian.
650$aGastronomy.
830$6880-07$aLOHAS, le huo.